Veel vissen, en met name goudvissen, worden in de bekende ronde vissenkom gehouden. Maar dat kan men beter niet doen. In feite komt het houden van vissen in een vissenkom neer op dierenmishandeling. Wij raden het daarom ten sterkste af om vissen in een kom te houden (ook geen goudvissen).

In de eerste plaats is de vissenkom veel te klein. Deze heeft meestal een doorsnede van slechts 30 centimeter en bevat nog geen 10 liter water. Dat is veel te weinig voor een vis, die minstens 250 liter nodig heeft om in te leven! De kleine hoeveelheid water in een viskom dreigt niet alleen snel te vervuilen, maar kan ook snel te warm worden.

Een ander nadeel van de viskom is dat door de komvorm het wateropppervlak dat direct met de lucht in contact komt, veel te klein is. Daardoor dreigt voortdurend het zuurstofgehalte van het water te laag te worden waarna de vissen happend naar lucht het oppervlak opzoeken.

De viskom biedt de vissen ook geen interessant en afwisselend leefmilieu, waarin ze zich kunnen oriënteren, verschuilen, afstand tot andere vissen kunnen houden en naar voedsel kunnen zoeken. De kom biedt de vis ook nauwelijks bewegingsruimte. Een vis is er op gebouwd om flink te kunnen zwemmen! In een kom kunnen ze alleen maar kleine rondjes draaien. En vissen die lange tijd in een kom doorgebracht hebben blijven die rondjes draaien, zelfs nadat ze in een grotere bak geplaatst worden.

Geef vissen de ruimte